Apie įmonę

UAB „Metalų rinka” įkurta 2006 m. Pradėjusi veiklą įmonė įgijo partnerių pasitikėjimą ir gerą vardą tarp klientų.

UAB „Metalų rinka” bendradarbiauja su įmonėmis Europos, Azijos, Amerikos šalyse.

Metalo laužas bei atliekos perkami iš fizinių ir juridinių asmenų, ūkininkų. Supirktas metalo laužas rūšiuojamas, presuojamas ir tvarkomas pagal LR aplinkos apsaugos reikalavimus. Sutvarkytas metalo laužas parduodamas perdirbėjams Lietuvoje, eksportuojamas į užsienį.

Plėsdama veiklą įmonė planuoja užsiimti ne tik metalo laužo bei atliekų, bet ir pavojingų atliekų bei kitų antrinių žaliavų, tokių kaip plastikai, popierius ir kartonas, elektronikos laužas, tvarkymu.

Ateityje UAB „Metalų rinka” planuoja taikyti pačias moderniausias atliekų tvarkymo technologijas bei techniką. Įgyvendindama savo planus įmonė plėtos bendradarbiavimą su Lietuvos ir pasaulio mokslinėmis institucijomis. Ieškodama optimaliausio atliekų tvarkymo sprendimo, bendrovė pasiryžusi investuoti į saugias aplinkai bei visuomenei technologijas, sudaryti palankias darbo sąlygas darbuotojams. Įmonė stengsis lygiuotis į moderniausias Europos ir pasaulio atliekų tvarkytojus, remti aplinkosauginius projektus.

Mūsų ateitis – saugi nuo teršalų Lietuva.